LEASING SAMOCHODOWY

Leasing auta


Porozumienie leasingu to umowa opisana w przepisie cywilnym. Jest umową, w której jedna ze stron, oddaje do platnego używania albo wykorzystywania a także pobierania dobra drugiemu uczestnikowi podlegające amortyzacji środki trwałe czy też wartości niematerialne a także prawne, oraz również grunty. Wielkim zainteresowaniem cieszy się leasing auta, jaki zdobywa coraz więcej zwolenników. Odróżniamy kilka rodzajów leasingu samochodowego. Każdy gatunek leasingu samochodowego definiuje różne warunki, z którymi wskazane jest się zaznajomić przed podpisaniem umowy leasingowej. Najczesciej podpisywaną umową jest ta związana z leasingiem operacyjnym. Tu umowa jest zawierana na termin określony, jaki stanowi co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji. Jednakowo jest w przypadku leasingu finansowego. W obu wariantach leasingu samochodowego całość opłat, które są ustalone w umowie, zmniejszonych o należny podatek od towarów i usług, może odpowiadać co najmniej ceny początkowej przedmiotu umowy, w tym przypadku auta. Należałoby poznać się z problemem leasingu, zanim podpiszemy umowę.

Przeczytaj również: