LEASING SAMOCHODOWY

Kiedy leasing finansowy?


Kiedy stosujemy leasing finansowy?

.

1. Cechy leasingu finansowego

  • swoboda w ustalaniu czasu trwania umowy ( już od 6 miesięcy)
  • umowa leasingu może być zakończona wcześniej na każdym jej etapie
  • przedmiot leasingu jest składnikiem majątku firmy leasingobiorcy
  • kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki rat kapitałowych, leasingobiorca znając stawkę amortyzacji dokonuje prawidłowych odpisów amortyzacyjnych czyli w swojej księgowości zalicza odpowiednią część wartości przedmiotu co miesiąc w koszty
  • w umowie tej nie ma wykupu, korzystający staje się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłacie ostatniej raty
  • do kosztów leasingobiorcy zalicza się również koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Leasing finansowy stosujemy zawsze gdy :

  • zakup przedmiotu jest na podstawie faktury vat marża ( fv z komisu )
  • zakup przedmiotu jest na podstawie faktury vat zwolniony (zw)
  • zakup przedmiotu ma fv z vat innym niż 23% (np. 8%, 5%)


Przeczutaj również: