LEASING SAMOCHODOWY

Szkoda w leasingu


Artykuł w kilku punktach opisujący postępowanie w wyniku szkody na leasingowanym przedmiocie

.

KROK 1
Najważniejsze to zgłosić szkodę do najbliższego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego w którym pojazd został ubezpieczony. Leasingobiorca na podstawie umowy leasingu ma wszelkie prawa do zgłoszenia szkody jako użytkownik samochodu ( do zgłoszenia wystarczy dysponować wyłącznie dowodem rejestracyjnym oraz kopią polisy). W rezultacie takiego zgłoszenia klient otrzymuje protokół zgłoszenia na którym jest wypisany numer szkody. Numer szkody jest bardzo ważny, ponieważ na jego podstawie jest potem odnajdywana sprawa w towarzystwie ubezpieczeniowym, czy u firmy leasingowej oferującej leasing samochodowy.

KROK 2
Leasingobiorca zgłasza szkodę do leasingodawcy. Zgłoszenie szkody polega na przesłaniu wypełnionego druku zgłoszeniowego. Druk zgłoszenia szkody leasingu w każdym banku będzie się różnił. Jest to prosty jednostronicowy druk na którym wpisuje się numer umowy leasingu, numer szkody i dane warsztatu do którego chcemy aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie wystawionej przez warsztat faktury za naprawę i kalkulacji szkody. Dodatkowo do druku zgłoszenia do leasingodawcy można załączyć protokół zgłoszenia do ubezpieczyciela opisany w kroku 1.

KROK 3
Leasingodawca na podstawie druku zgłoszenia szkody wystawia zgodę na wypłatę odszkodowania dla warsztatu wskazanego w zgłoszeniu. Pisemną zgodę leasingodawca wysyła do towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacającego odszkodowanie i do wiadomości leasingobiorcy.

Krok 4
Warsztat po dokonaniu naprawy wystawia fakturę vat za naprawę na leasingobiorcę. Leasingobiorca płaci w warsztacie tylko vat według wystawionej faktury, a kwotę netto za naprawę warsztat otrzyma z towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie zgody opisanej w kroku 3. W praktyce wygląda to tak że po zapłacie vat-u leasingobiorca może odebrać naprawiony samochód do użytkowania, a otrzymania kwoty netto z towarzystwa ubezpieczeniowego warsztat pilnuje już sam. Taka forma rozliczenia szkody jest nazywana „bezgotówkową” Vat który leasingobiorca płaci jest dla niego vat-em naliczonym i może go odliczyć w całości bez względu na to czy jest to leasing samochodu osobowego, dostawczego czy ciężarowego(przy szkodach częściowych vat od napraw jest w 100 % do odliczenia).Jeśli zainteresował Cię ten artykuł zapraszamy do przeczytania drugiej części. szkoda w leasingu część 2