LEASING SAMOCHODOWY

Umowa Leasingu?


Charakterystyka umowy leasingowej

.

Umowa leasingu to umowa nazwana w prawie cywilnym. Jest umową, w jakiej jedna ze stron, oddaje do odpłatnego użytkowania czy też wykorzystywania i dodatkowo pobierania pożytków drugiej stronie podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne a także prawne, oraz również grunty. Wielkim zainteresowaniem cieszy się leasing samochodowy, jaki przyciąga raz po raz więcej zwolenników.

Odróżniamy kilka rodzajów leasingu samochodowego. Każdy rodzaj leasingu samochodowego precyzuje odmienne klauzule, z którymi należałoby się zapoznać przed podpisaniem umowy leasingowej. Często zawieraną umową jest ta związana z leasingiem operacyjnym. Tu umowa jest podpisywana na czas sprecyzowany, jaki stanowi co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji.

Podobnie jest w przypadku leasingu finansowego. W obu rodzajach leasingu samochodowego kwota zapłat, jakie są ustalone w umowie, zmniejszonych o należny podatek VAT, powinna odpowiadać przynajmniej ceny podstawowej obiektu umowy, w tym przypadku pojazdu. Warto zapoznać się z problemem leasingu, zanim podpiszemy umowę.

Przeczytaj również: