LEASING SAMOCHODOWY

Korzyści z leasingu


Korzyści podatkowe dla Leasingobiorcy


W przypadku leasingu operacyjnego, korzystający do kosztów uzyskania przychodu zaliczy:

  • wstępną opłate leasingową,
  • raty leasingowe,
  • wydatki związane z eksploatacją pojazdu,
  • koszty ubezpieczenia,
  • VAT - podatnik może odliczyć 60% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku w całym okresie korzystania z leasingu samochodowego, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł

W przypadku leasingu finansowego, korzystający do kosztów uzyskania przychodu zaliczy:

  • część odsetkową raty leasingowej,
  • wydatki związane z eksploatacją pojazdu,
  • koszty ubezpieczenia,
  • amortyzację pojazdu,
  • VAT - podatnik może odliczyć 60% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku w całym okresie użytkowania jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł