LEASING SAMOCHODOWY

Rodzaje leasingu


Leasing operacyjny


 • wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu,
 • podatek Vat płacony jest razem z każdą ratą leasingową,
 • umowa leasingu zawarta na czas określony, której okres nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu,
 • amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest przez firmę leasingową,
 • po zakończeniu podstawowego okresu umowy następuje:
  - przeniesienie własności przedmiotu umowy leasingu na rzecz klienta po wartości wykupu(ostatniej raty)
 • do kosztów leasingobiorcy zalicza się koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Leasing finansowy


 • swoboda w ustalaniu czasu trwania umowy,
 • przedmiot leasingu jest składnikiem majątku firmy leasingobiorcy,
 • kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki rat kapitałowych,
 • w umowie tej nie ma wartości wykupu, korzystający staje się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłacie ostatniej raty,
 • do kosztów leasingobiorcy zalicza się koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.
Leasing finansowyLeasing operacyjny
Okres
leasingu
z góry określony, ale bez minimalnrgo wymaganego okresuminimum 40% normatywnego okresu amortyzacji, np. dla samochodu osobowego min. 24 miesiące
Wykupnie istnieje(0%) - wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością leasingobiorcyzależny od stawki amortyzacji i okresu umowy
Podatek Vatpłatny w całości z góry po odbiorze przedmiotudoliczany do każdej raty
Koszt
uzyskania
przychodu
tylko część odsetkowa rat leasingowych oraz amortyzacjaopłata wstępna i raty leasingowe w kwocie netto
Amortyzacjapo stronie uzytkownikapo stronie finansującego
Serwisbrakbrak