LEASING SAMOCHODOWY

Wymagane dokumenty leasingowe


Procedura dokumentowa - spis wymaganych dokumentów od klienta do zawarcia umowy leasingu. Wyróżniamy trzy rodzaje procedur:

Procedura uproszczona - wymagane są tylko dokumenty rejestrowe firmy

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych)
 • KRS - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osób prawnychtj. spółki z o.o. , spółki akcyjnej, spółki jawnej, spółki komandytowej)
 • zaświadczenie REGON z Urzędu Statystycznego
 • zaświadczenie o nadaniu NIP

Procedura uproszczona plus - wymagane są dokumenty rejestrowe i finansowe firmy

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych)
 • KRS - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osób prawnychtj. spółki z o.o. , spółki akcyjnej, spółki jawnej, spółki komandytowej)
 • zaświadczenie REGON z Urzędu Statystycznego
 • zaświadczenie o nadaniu NIP
 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów
 • roczne zeznanie podatkowe PIT (dotyczy osób fizycznych)
 • roczne zaznanie podatkowe CIT (dotyczy osób prawnych)
 • bilans i rachunek wyników (dotyczy podmiotów na pełnej księgowości)

Procedura standardowa - wymagane są dokumenty rejestrowe firmy, dokumnety finansowe firmy oraz zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS.

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych)
 • KRS - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osób prawnychtj. spółki z o.o. , spółki akcyjnej, spółki jawnej, spółki komandytowej)
 • zaświadczenie REGON z Urzędu Statystycznego
 • zaświadczenie o nadaniu NIP
 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów
 • roczne zeznanie podatkowe PIT (dotyczy osób fizycznych)
 • roczne zaznanie podatkowe CIT (dotyczy osób prawnych)
 • bilans i rachunek wyników (dotyczy podmiotów na pełnej księgowości)
 • zaświadczenia potwierdzające brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS